Sofia Koistinen
Kuvituskuva: kello jonka päältä kulkee juna, paperiarkit lävähtävät liikkeelle, lokkeja, pilviä, joista sataa pilkkumerkkejä ja aurinko. Letkeä tunnelma.

Nuori Voima hidastaa

Juttu
|
Toimitus
|

Vuodesta 2023 Nuori Voima ilmestyy neljä kertaa vuodessa, mutta entistä paksumpina numeroina.

Nuoren Voiman julkaisutahtiin on luvassa muutoksia. Ensi vuodesta alkaen lehti ilmestyy aikaisemman viiden numeron sijasta neljästi vuodessa, mutta hivenen aiempaa runsaampina numeroina. Vuosikerran keskimääräisen sivunumeromäärän on tarkoitus pysyä samana kuin nykyisin. Esimerkiksi kritiikkien palstatilaa ei siis uudistuksen myötä olla kaventamassa. Toimitus tähtää entistä laadukkaampiin ja huolellisemmin valmistettuihin lehtiin, joista riittää luettavaa ainakin neljännesvuodeksi kerrallaan.

 

Julkaisutahdin muutokselle on useita syitä. Vähälevikkisen kulttuurilehden käytettävissä olevat resurssit ovat niukat, eikä nykyinen julkaisutahti ole niihin suhteutettuna kestävällä tasolla. Taloudellisessa mielessä kiihtyvä inflaatio ja paperipula vaikuttavat suoraan painotuotteiden hintoihin. On edullisempaa tehdä neljä paksumpaa kuin viisi ohuempaa lehteä. Mahdolliset säästyneet varat ohjataan suoraan avustajapalkkioihin, joissa on pienistä kuluneen vuoden alussa toteutetuista muutoksista huolimatta edelleen korottamisen varaa.

 

Uudistuksen myötä irtonumeroiden myyntihinnat nousevat nykyisestä 10 eurosta 12 euroon ja tuplanumeroiden kohdalla 13 eurosta 15 euroon. Vuositilauksen hintaan muutoksella ei ole toistaiseksi vaikutusta. Uusi hinnoittelu tulee irtonumeroiden osalta voimaan numerosta 1/2023 alkaen. 

 

Nuori Voima haluaa olla rakentamassa hitaampaa tekemisen kulttuuria, jossa on tilaa kokeilulle, ajattelulle, pysähtymiselle ja erehtymiselle, sillä ne kaikki ovat kirjoittamisen edellytyksiä.

 

Lehden toimitus ottaa mielellään vastaan palautetta muutoksiin ja muihinkin lehteä koskeviin asioihin liittyen. Mitä ajatuksia julkaisutahdin hidastaminen herättää? Millaisia sisältöjä toivoisit lehteen lisää? Entä mitä kenties vähemmän? Keräämme lehteä koskevaa palautetta täältä löytyvän kyselyn kautta. 1.12.2022 mennessä vastanneiden kesken arvotaan lehden vuosikerta.

 

Ensi vuoden lehtien teemat on myös nyt julkaistu. Ne ovat Aivot kapitalismissa, Fragmentti, Käännös ja Kokeellisuus. Lisätietoa täältä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan tämän vuoden aikana. 

 

 

Jutut